Tag Archives: truyền hình trực tiếp

Bản giao hưởng hòa bình: Mẹ Việt Nam

Chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề đặc biệt “Mẹ Việt Nam” do Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam Thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, Công ty CP Truyền thông VIETART phối hợp thực hiện. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Nhà