Danh mục: Rạng Rỡ Việt Nam 01/09/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội