Hài kịch - Múa rối “Phượt Cùng Bà Lão Đánh Cá”. Hàng năm, Công ty Cổ phần Truyền thông VIETART đều tổ chức những chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho thiếu nhi với ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, gần gũi với trẻ nhỏ.

Tất cả video